Kordama kippuvad küsimused

Arduino IDE

1. Koodi laadimisel kontrollerisse veateade: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00

Võimalikud põhjused ja lahendused:

  • Mõni seade (nt. servo mootor) on ühendatud RX või TX viiku: Eemalda lisaseadmed ja proovi uuesti programmeerida
  • Buudilaadur on kogemata kustutatud: Laadi peale uus buudilaadur
  • Kontroller on viga saanud: Võimalusl katseta teise mikrokontrolleri kiibiga.

2. Koodi laadimisel kontrollerisse veateade: avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail

Võimalikud põhjused ja lahendused:

  • USB toide liiga nõrk. Katsete teise USB kaabliga, mis on lühike ja otse arvuti küljes (mitte läbi USB hubi). Katseta erinevaid USB porte

Probleemide korral tasub alati proovida:

  • Arvuti taaskäivitamist
  • Arduino IDE taaskäivitamist
  • Eriinevaid USB porte
  • Erinevaid USB kaableid
  • Teist arvutit

Kiibi testimine AVR Studio-ga

Ühendada väline ISP programmaator: nt. AVR-ISP-USB või AVRISPmkII

Valida õige seade: Uno puhul ATmega328P ja õige programmaatoe (Tool)

alt