Sponsorluse põhiprintsiibid aastal 2016

 

ITT Group OÜ robootikaalase sponsorluse eesmärgiks on toetada Eesti koole ja huviringe, kes tegelevad robootikaga õpetamisega ja on meie püsikliendid. Sponsorlus on ette nähtud robootika võistlustel osalemiseks.

Toetuse suuruseks on 2016 aastal maksimaalselt 50 € taotleja kohtaja (püsiklient) või maksimaalselt 100 € taotleja kohta (on varem soetanud Robootika Kodulabori komplekti). Toetus vormistatakse allahindlusena meie toodete ostmisel (max 50% tellimuselt). Sponsoreeritav asutus peab vormistama ostutellimuse, millele lisame peale sponsorluse kinnitamist soodusprotsendi. Peale arve tasumist toimetatakse kaup tellijale.

Sponsorluse taotlemise protseduur

  1. Küsida info@ittgroup.ee vastavust sponsorluse tingimustele (saata taotletav summa, organisatsiooni nimi ja loodav roboti lühikirjeldus ning võistlus, kus robot osaleb).
  2. Peale positiivse vastuse saamist teostada e-poe tellimus, lisades kommentaari „Taotleme sponsorluse allahindlust“.
  3. Oodata, kuni tellimusele on lisatud allahindlus (teade e-posti aadressile).
  4. Tasuda tellimus.

Sponsoreeritav asutus peab varustama robotivõistlusel osaleva roboti kleebistega, mis on lisatud tellimusele.

Ettevõttel on reserveeritud aastaks 2016 sponsorsumma 1000 €, mille täitumisel loetaks aasta sponsorprogramm lõppenuks.

ITT Group OÜ jätab endale õiguse igal ajal teha sponsorprogrammis mistahe muudatusi, sellest eelnevalt teavitamata!