Raspberry Pi ühendamine 2,4" ja 2,8" LCD-ga

Ühendamiseks on soovitav kasutada LCD adapterit

Raspberry Pi B+ ja Raspberry Pi 2 puhul tuleb Kaabli üks serv maha viilida või lõigata, et kaabel mahuks pikemasse pistikusse.

alt

Ühendamine Raspberry Pi Mudel B

Ühendamine Raspberry Pi Mudel B+ ja Raspberry Pi 2

LCD demo kasutab wiringPi teeki, mida saab paigaldada alljärgnevalt

git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
Järgnevalt tuleks laadida alla LCD näitekood ja see kompileerida:
wget ftp://imall.iteadstudio.com/BLOG/2013_05/RPILCD.zip
unzip RPILCD.zip
cd RPILCD
gcc lcd.c lcddemo.c SFont.c -lm -lwiringPi -o lcddemo
sudo ./lcddemo


 

Võimalikud probleemid

  • wiringPi ei kompileeru
üritada kompileerida devLib/ kataloogist
cd ../devLib
make
sudo make install
ja seejärel /gpio
cd ../gpio/
make
sudo make install
  • lcd.c ei kompileeru

veateade:

lcd.c: In function 'setPrecision':
lcd.c:2097:8: error: 'PREC_LOW' undeclared (first use in this function)
lcd.c:2097:8: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
lcd.c:2100:8: error: 'PREC_MEDIUM' undeclared (first use in this function)
lcd.c:2103:8: error: 'PREC_HI' undeclared (first use in this function)
lcd.c:2106:8: error: 'PREC_EXTREME' undeclared (first use in this function)void setPrecision(unsigned char precision)
kommenteerida lcd.c failist viimane funktsioon välja:
{
/*        switch (precision)
..
*/
}
Viiteid: